Belgelendirme (KYS)

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, orjinal kalite yönetim standardı dünyanın en çok tanınan kalite yönetim sistemi sertifikasıdır. Küçük/büyük işletmelerin ISO 9001 sertifikası almasına yardımcı olarak, sertifikayı korumak için gerekli tüm araçları ve eğitimi sağlıyoruz.

ISO 9001 sertifikasyon sürecinin her adımında size yol göstererek, Kalite el kitabınızı, süreç belgelerinizi geliştiriyor,  iç denetim eğitimini geliştiriyoruz.

Sekiz kalite yönetim prensibine dayanan ISO 9001:2015 standardı, müşterilerinin ve paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmesi için işletmenin ne şekilde çalışması gerektiğini tanımlar. Bu 8 prensip:

Müşteri odaklılık
Liderlik
Çalışanların katkısı
Süreçlere yaklaşım
Kurumsal yapı
Sürekli gelişim
Duruma dayalı karar verme
Riske odaklı düşünme
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Günümüzde eski usül gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha güvenli gıda üretme” doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve gıda güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur.

Gıda güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik,fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

Bu ihtiyaçlar:

İnteraktif iletişim
Sistem yönetimi
Ön gereksinim Programları
HACCP prensipleri
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü
Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması
Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi
Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi
Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
Etkin zaman yönetimi
Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması
Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi
Ürün güvenlik problemlerini önlemesi
Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi
Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması

İletişim

  • Numuneevler Mah. Doğanay Öçgüder Cad. No: 42/1 Dörtyol Hatay
  • 0 (533) 239 71 50